مولتی فانکشن

کلید محافظ جان

در حالت عادی در مدارهای الکتریکی، جریان ورودی با خروجی برابر است، اما اگر به هر دلیلی جریان بین سیم فاز و نول (در مدارهای تکفاز) اختلاف داشته باشد کلید محافظ جان عمل خواهد کرد.

 

کلید محافظ جان Multi Function

این نوع  کلید محافظ جان  قابلیت تشخیص اضافه بار و اتصال کوتاه از  جریان نشت به صورت مجزا را دارا می باشد.