RCCB

کلید محافظ جان

در حالت عادی در مدارهای الکتریکی، جریان ورودی با خروجی برابر است، اما اگر به هر دلیلی جریان بین سیم فاز و نول (در مدارهای تکفاز) اختلاف داشته باشد کلید محافظ جان عمل خواهد کرد.

کلید محافظ جان RCCB

نوعی کلید است که با مقایسهٔ جریان ورودی و خروجی، در صورتی که اختلافی بین جریان ورودی و خروجی وجود داشته باشد مدار را قطع می‌کند.