1

کلید مینیاتوری 10000

کلید مینیاتوری چیست؟

کلید مینیاتوری یا همان MCB مخفف واژه Miniature Circuit Breaker یک کلید الکترومکانیکی خودکار می باشد و تجهیزی است که مصرف کننده را هم در برابر خطای اتصال کوتاه و هم جریان اضافه بار حفاظت می کند. کلیدهای مینیاتوری غیر قابل تنظیم بوده و می توانند هم به صورت مغناطیسی و هم به صورت حرارتی عمل کنند.

انواع کلید مینیاتوری مبتنی بر عملکرد

1- کلید نوع B:

کلید تیپ B مناسب مصارف خانگی و روشنایی می باشد، که به سرعت در مقابل جریان اضافه بار (بین 3 تا 5 برابر جریان نامی) عکس العمل نشان داده و مدار را قطع می کند.

2- کلید نوع C :

کلید  تیپ C بیشتر مصرف صنعتی دارد و جهت راه اندازی محافظت از موتورهای کوچک و کم توان مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد این کلید مینیاتوری به این شکل  است که جریان های بین 5 تا 10 برابر جریان نامی را، به عنوان اتصال کوتاه تشخیص داده و مدار را قطع می کند.

کلید مینیاتوری 10000

کلید مینیاتوری با جریان قطع لحظه ای 10000 کلیدی است که جریان 10000 آمپر را در یک لحظه ( چند صدم ثانیه) پس از اتصال کوتاه  تحمل کرده و در آن جریان عمل می کند.

راهنمای رنگ بندی شاسی مطابق با استاندارد جهانی

کلید AC و  DC

کلید مینیاتوری AC و DC برای محافظت از مدار از دو مشخصه قطع حرارتی و مغناطیسی استفاده میکنند. میزان حرارت تولید شده در عبور جریان AC نسبت به همان جریان در DC با هم یکسان است و منحنی قطع رله حرارتی تقریبا برابر است. اما در قطع مغناطیسی ، عملکرد کلیدهای AC  و DC  کاملا متفاوت است که بستگی به مقدار پیک جریان اتصال کوتاه دارد.